The maximum size of paper we can print is A3 (29.7x42 cm) and the maximum printable area is 27.7x40 cm (equal to A3 paper with 1 cm margin for each side).

Risograph is a printing technique on paper only, using cool-method (not heat like a photocopy machine), therefore we can only print on papers that are highly absorbent (uncoated paper - under 300gsm) and can not print on coated paper or fabric.


Khổ in tối đa ở Khô Mực là khổ A3 đã chừa lề 1 cm mỗi cạnh (27.7x40 cm).

Risograph là kỹ thuật in trên giấy không dùng nhiệt, nên không thể in trên các chất liệu vải và giấy bóng láng đã cán màng vì mực sẽ không thẩm thấu được. Máy in riso chỉ có thể in trên các loại giấy chưa cán màng (un-coated paper) để mực có thể thẩm thấu và có định lượng dưới 300 gsm.

 Tất cả giấy ở Khô Mực đều có chứng nhận FSC 


FSC: Hội đồng - tổ chức phi chính phủ - quản lý rừng thế giới, Forest Stewardship Council, với mục tiêu phát triển & quản lý rừng bền vững. Giấy có chứng nhận FSC là giấy được khai thác từ những cánh rừng đảm bảo được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường.
FSC: The Forestry Stewardship Council is an international NGO, which promotes responsible management of the world's forests. The paper with FSC label are made from protected forests, these trees are individually selected for cutting and replanted in a bio-diverse way.


Off-white stocks


Natural


Định lượng (gsm): 90, 120, 160, 250
Xuất xứ: J. Vilaseca, Tây Ban Nha
Giá thành: 2/5

Giấy mỹ thuật có màu trắng sáng ấm, bề mặt láng không vân, độ phân bố màu riso đều. Thích hợp với: graphic, digital work, photographs.

Canaletto Bianco


Định lượng (gsm): 100, 160, 210, 300
Xuất xứ: Cordenons, Ý
Giá thành: 3/5

Giấy mỹ thuật có màu ngà vàng nhẹ (10%), vân nhẹ, rất dai và độ thẩm thấu màu tốt nên màu in riso sẽ đậm và rực rỡ hơn. Thích hợp với: tranh vẽ chì, màu nước.

Boheme Neve

Định lượng (gsm): 120, 170, 250, 320Ford Cream

Định lượng (gsm): 80

Ecoheim


Định lượng (gsm): 120, 220
* recycle texture

Arena

Định lượng (gsm): 120, 170, 250
Recycled stocks
40% Merida


Định lượng (gsm): 100, 280
Màu: White, Brown, Blue, Grey

40% Kendo


Định lượng (gsm): 150, 250

100% Cento


Định lượng (gsm): 120, 170, 260Vietnamese stocks


Dó - Rice 

Định lượng (gsm): 120, 170, 250, 320

Tràm - Indigo


Định lượng (gsm): 90, 120, 160, 200, 250

Trúc - Bamboo

Định lượng (gsm): 90, 120, 160, 200, 250Colored stocks


Tintoretto

Định lượng (gsm): 140, 250
Màu: Light Grey, Medium Grey, Dark Grey
* recycle texture

Malmero


Định lượng (gsm): 160, 250

Curious Matter


Định lượng (gsm): 135, 270


Crush


Định lượng (gsm): 120, 250
30% RECYCLED
Màu: Kiwi, Olive, Almond, Corn, Citrus
* recycle texture

Burano


Định lượng (gsm): 250
Màu: Black

NotturnoĐịnh lượng (gsm): 250
Màu: Black