Email KM để có báo giá chính xác nhất!
︎ Email us to get the accurate quotation for you!

Quotation


Với kĩ thuật in risograph, trước mỗi đơn in/mỗi thiết kế, bạn cần lưu ý 3 yếu tố sau:


1. Số màu mực sử dụng


Do tính chất in thủ công in mỗi lần được một màu mực, nên giá sẽ tăng khi bạn sử dụng nhiều màu). Tham khảo Risograph Là Gì để tìm hiểu thêm quy trình in nha. 

2. Loại giấy và độ dày giấy


Tham khảo trang Size & Paper để xem thêm thông tin và nhắn KM để được tư vấn thêm bạn nhé.

3. Số lượng bản in


Số lượng in tối thiểu là 10 bản in và in càng nhiều thì giá càng rẻ, giá tốt nhất khi bạn in từ 30 bản trở lên.


☂️️Test Print

or One Copy Print

 • Price: 340.000 vnd
 • 01 A3 print
 • Paper: Natural 250gsm or Canaletto Bianco 160gsm
 • Standard 2 RISO colors from: ︎ ︎ ︎ ︎
 • Add On Fee per color:
 • + 160.000 vnd ︎ ︎ ︎ ︎ or + 190.000 vnd ︎ ︎ ︎
 • 1/5 Price for any extra copy with the same design.
Print


SPECIALLY MADE FOR CREATIVE INDIVIDUALS
#STAYHOMESTAYCREATIVE

Mini Print Bundle


Artwork by Phương Giò (@lo.studio.vietnam) • Cheaper price (we almost don't charge you the paper cost) by using off-cut art paper

 • Apply for ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Only for 1 design, 20 copies
 • Size 15x20cm
 • You can chose either:
     Option 3-colors: 599.000 vnd
     Option 4-colors: 799.000 vnd

 • We will help guide you through the file-prep process, and send you video as we print. So you can witness your prints come to life.


 • Not apply for ︎

 • Tiết kiệm hơn (KM gần như không tính bạn tiền giấy) vì dùng giấy cắt khổ lỡ.

 • Màu riso được sử dụng ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Áp dụng cho 1 thiết kế, 20 bản in.
 • Kích thước 15 x 20 cm.
 • Có 2 gói lựa chọn:
     Gói in 3 màu: 599.000 vnd
     Gói in 4 màu: 799.000 vnd

 • KM sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị file in và gửi video quy trình ra tranh của bạn khi tụi mình in. Để bạn được chứng kiến tác phẩm của mình ra đời nhé.

 • Lưu ý gói Bundle này không áp dụng cho màu ︎
READ THIS BEFORE YOU START:
︎ What is risograph?
︎ Available Colors?
︎ File-prep Instruction
︎ Download template
SPECIALLY MADE FOR CREATIVE INDIVIDUALS
#PRINTISNOTDEAD

A3 Print Bundle


Artwork by Amanda Reid (@reidjamie)


 • Cheaper than our regular menu.

 • Apply for ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Only for 1 design, single sided, 30 copies
 • Size (A3) 29.7 x 42 cm
 • Art paper 250gsm
 • Bundle value:
     Basic 2 colors : 1.000.000 vnd
     Add-on 1 color from ︎ ︎ ︎ ︎: 200.000 vnd
     Add-on 1 color from ︎ ︎ ︎: 400.000 vnd

 • We will help guide you through the file-prep process, and send you video as we print. So you can witness your prints come to life.

︎ Note: you can layout anything on this A3 sheet, can be 2 designs of A4 so you can have more outcome print, but you will need to cut them out yourself.


 • Tiết kiệm hơn.
 • Màu riso được sử dụng ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Áp dụng cho 1 thiết kế, in 1 mặt, 30 bản in.
 • Kích thước (A3) 29.7 x 42 cm.
 • Giá bundle:
     Gói cơ bản 2 màu in riso: 1.000.000 vnd
     Thêm 1 màu trong ︎ ︎ ︎ ︎: 200.000 vnd
     Thêm 1 màu trong ︎ ︎ ︎: 400.000 vnd
   
 • KM sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị file in và gửi video quy trình ra tranh của bạn khi tụi mình in. Để bạn được chứng kiến tác phẩm của mình ra đời nhé.

︎ Lưu ý: bạn cũng có thể dàn 2 tranh A4 khác nhau trên tờ A3 này, hoặc bất cứ thứ gì khác trên tờ A3. Chi phí trên không bao gồm cắt thành phẩm.
READ THIS BEFORE YOU START:
︎ What is risograph?
︎ Available Colors?
︎ File-prep Instruction
︎ Download teamplate
SPECIALLY MADE FOR CREATIVE INDIVIDUALS
#POSTCARD

A6 Postcard Bundle


Artwork by DDD (@ddd.projectz)

 • Cheaper than our regular menu.

 • Apply for ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Only for 1 design, 100 postcards
 • Doube sided, front 2 colors, back 1 color
 • Size (near A6) 10 x 14 cm
 • Art paper 250gsm

 • Bundle value:
     Basic 3 colors : 1.000.000 vnd
     Add-on 1 color from ︎ ︎ ︎ ︎: 200.000 vnd
     Add-on 1 color from ︎ ︎ ︎: 400.000 vnd

 • We will help guide you through the file-prep process, and send you video as we print. So you can witness your prints come to life.

︎ Note: you can also chose to print single sided with 3 riso colors.


 • Tiết kiệm hơn.
 • Màu riso được sử dụng ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Áp dụng cho 1 thiết kế, 100 postcards.
 • In 2 mặt, mặt trước 2 màu, mặt sau 1 màu.
 • Kích thước (gần A6) 10 x 14 cm.
 • Đã bao gồm cắt thành phẩm ra 100 postcards.

 • Giá bundle:
     Gói cơ bản 3 màu in riso: 1.000.000 vnd
     Thêm 1 màu trong ︎ ︎ ︎ ︎: 200.000 vnd
     Thêm 1 màu trong ︎ ︎ ︎: 400.000 vnd
   
 • KM sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị file in và gửi video quy trình ra tranh của bạn khi tụi mình in. Để bạn được chứng kiến tác phẩm của mình ra đời nhé.

︎ Lưu ý: Bạn cũng có thể gom lại và chuyển thành in 1 mặt 3 màu riso.
READ THIS BEFORE YOU START:
︎ What is risograph?
︎ Available Colors?
︎ File-prep Instruction
︎ Download teamplate
SPECIALLY MADE FOR CREATIVE INDIVIDUALS
#ZINEMAKING

One-Page Zine Bundle


Artwork by Lilly (@xdustylillyx)


 • Cheaper than our regular menu.
 • Apply for ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Only for 1 design, single sided, 50 zines
 • Size: open = A3, folded = A6
 • Art paper 100 gsm.
 • Does not include cutting & folding (Get your DIY on!).

 • Bundle value:
     Basic 2 colors: 1.000.000 vnd
     Add-on 1 color from ︎ ︎ ︎ ︎: 200.000 vnd
     Add-on 1 color from ︎ ︎ ︎: 400.000 vnd

 • We will help guide you through the file-prep process, and send you video as we print. So you can witness your prints come to life.

︎ Note: We will show your how to make an One-Page Zine and it is a fun DIY process for the creative mind!
 • Tiết kiệm hơn.
 • Màu riso được sử dụng ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Áp dụng cho 1 thiết kế, In 1 mặt, 50 bản zine.
 • Kích thước khi giao A3 và khi gấp xong A6.
 • Giấy mỹ thuật 100 gsm.
 • Không bao gồm cắt và gấp zine (KM khuyến khích bạn DIY).

 • Giá bundle:
     Gói cơ bản 2 màu in riso: 1.000.000 vnd
     Thêm 1 màu trong ︎ ︎ ︎ ︎: 200.000 vnd
     Thêm 1 màu trong ︎ ︎ ︎: 400.000 vnd
   
 • KM sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị file in và gửi video quy trình ra tranh của bạn khi tụi mình in. Để bạn được chứng kiến tác phẩm của mình ra đời nhé.

︎ Lưu ý: KM sẽ chỉ bạn cách gấp One-Page Zine, là một kiểu đơn giản nhất của Zine Making, và quy trình DIY này rất vui và thú vị cho người thích sáng tạo đó!
READ THIS BEFORE YOU START:
︎ What is risograph?
︎ Available Colors?
︎ File-prep Instruction
︎ Download teamplate