RISO CALENDAR 2023 - ROBOTS & FLOWERS:


Sự kết hợp của 12 góc nhìn mới lạ đến từ 12 hoạ sĩ minh hoạ Việt.

Bộ lịch “ROBOT & FLOWERS” -  Là bộ lịch được Khô Mực sử dụng kĩ thuật in Risograph kết hợp với 12 cá nhân nghệ sĩ Việt trẻ tài năng gồm có:

Tháng 1: Jim ( @jimmm.jj )

Tháng 2: Ork ( @orkaboi )

Tháng 3: Bánh Mì ( @amm.banhmi )

Tháng 4: Tâm Đỗ ( @tam.do_______ )

Tháng 5: Same ( @harusameeeeeeee )

Tháng 6: Tùng Anh ( @tungaaaanh )

Tháng 7: Thong Dinh ( @onearteveryday )

Tháng 8: Nguyễn Thanh Vũ ( @bluerain652 )

Tháng 9: Cao Quốc Huy ( @hkapos )

Tháng 10: Mất Ngủ ( @hongphuocvan )

Tháng 11: Hươu Anh ( @huouanh )

Tháng 12: Hải Lê ( @_ngochaikhongdau )

Mỗi tháng mỗi câu chuyện được bộc bạch một cách chân thành với những ý niệm liên quan đến viễn cảnh tương lai.

Liệu công nghệ và thiên nhiên có thể sinh tồn với nhau?

Vậy hãy cùng nhau lắng nghe câu chuyện đằng sau những trang lịch đầy tính sáng tạo cá nhân để có câu trả lời nhé!