Quy trình in riso là in từng lớp màu. Nên file thiết kế của bạn cũng cần được tách riêng từng lớp màu - layers.


Files for riso printing should be prepared as color-separated files in a manner similar to silkscreen printing


For Vector Graphics

Áp dụng cho các thiết kế bằng vectors, số lượng layers tương tự số lượng màu bạn sẽ sử dụng để in.

Artwork 2 màu


Phân tích thiết kế ở trên có thể in từ 2 màu RISO → cần tách thành 2 layers màu

Layer 1:

Black


Layer 2:

Red
Artwork 3 màu


Phân tích thiết kế ở trên có thể in từ 3 màu RISO → cần tách thành 3 layers màu

Layer 1:

Medium Blue


Layer 2:

Fluo Pink


Layer 3:

YellowArtwork 4 màu


Phân tích thiết kế ở trên có thể in từ 4 màu RISO → cần tách thành 4 layers màu

Layer 1:

Kelly Green


Layer 2:

Yellow


Layer 3:

Fluo Pink


Layer 4:

Medium Blue
For Photography


Áp dụng cho các thiết kế hình ảnh


Photograph


Cách 1 -  Tách theo hệ màu RGB: Tách 3 kênh RGB trên Photoshop thành 3 layers RISO.

Split the RGB Channels on Photoshops into separate layers

Layer 1:

Bright Red


Layer 2:

Kelly Green


Layer 3:

Medium Blue


File tiêu chuẩn:

  • Size A3, thiết kế nằm lọt lòng trong A3 (đã chừa lề 1cm mỗi cạnh)
  • 300 dpi 
  • Định dạng: .pdf; .ai hoặc .pts có layers 
  • 1 file .jpeg (72 dpi) preview design thành phẩm mong muốn

STANDARD FILES:
  • Size A3 with 1cm border each side
  • 300 dpi
  • Format: .pdf; .ai or .pts with layers
  • A 72 dpi jpeg preview of your file


Video tham khảo:

Khô Mực có tổng hợp bên dưới các video hướng dẫn (từ đơn giản đến nâng cao) mà bạn có thể tham khảo và xem qua để hiểu rõ hơn về các cách tách file khác nhau tùy mỗi người.

Check out some turtorials below from other riso-studios and find the one that works for you.