SPECIALLY MADE FOR CREATIVE INDIVIDUALS
#PRINTISNOTDEAD

A3 Print Bundle


Artwork by Amanda Reid (@reidjamie)


 • Cheaper than our regular menu.

 • Apply for ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Only for 1 design, single sided, 30 copies
 • Size (A3) 29.7 x 42 cm
 • Art paper 250gsm
 • Bundle value:
     Basic 2 colors : 1.000.000 vnd
     Add-on 1 color from ︎ ︎ ︎ ︎: 200.000 vnd
     Add-on 1 color from ︎ ︎ ︎: 400.000 vnd

 • We will help guide you through the file-prep process, and send you video as we print. So you can witness your prints come to life.

︎ Note: you can layout anything on this A3 sheet, can be 2 designs of A4 so you can have more outcome print, but you will need to cut them out yourself.


 • Tiết kiệm hơn.
 • Màu riso được sử dụng ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Áp dụng cho 1 thiết kế, in 1 mặt, 30 bản in.
 • Kích thước (A3) 29.7 x 42 cm.
 • Giá bundle:
     Gói cơ bản 2 màu in riso: 1.000.000 vnd
     Thêm 1 màu trong ︎ ︎ ︎ ︎: 200.000 vnd
     Thêm 1 màu trong ︎ ︎ ︎: 400.000 vnd
   
 • KM sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị file in và gửi video quy trình ra tranh của bạn khi tụi mình in. Để bạn được chứng kiến tác phẩm của mình ra đời nhé.

︎ Lưu ý: bạn cũng có thể dàn 2 tranh A4 khác nhau trên tờ A3 này, hoặc bất cứ thứ gì khác trên tờ A3. Chi phí trên không bao gồm cắt thành phẩm.
READ THIS BEFORE YOU START:
︎ What is risograph?
︎ Available Colors?
︎ File-prep Instruction
︎ Download teamplate