SPECIALLY MADE FOR CREATIVE INDIVIDUALS
#POSTCARD

A6 Postcard Bundle


Artwork by DDD (@ddd.projectz)

 • Cheaper than our regular menu.

 • Apply for ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Only for 1 design, 100 postcards
 • Doube sided, front 2 colors, back 1 color
 • Size (near A6) 10 x 14 cm
 • Art paper 250gsm

 • Bundle value:
     Basic 3 colors : 1.000.000 vnd
     Add-on 1 color from ︎ ︎ ︎ ︎: 200.000 vnd
     Add-on 1 color from ︎ ︎ ︎: 400.000 vnd

 • We will help guide you through the file-prep process, and send you video as we print. So you can witness your prints come to life.

︎ Note: you can also chose to print single sided with 3 riso colors.


 • Tiết kiệm hơn.
 • Màu riso được sử dụng ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Áp dụng cho 1 thiết kế, 100 postcards.
 • In 2 mặt, mặt trước 2 màu, mặt sau 1 màu.
 • Kích thước (gần A6) 10 x 14 cm.
 • Đã bao gồm cắt thành phẩm ra 100 postcards.

 • Giá bundle:
     Gói cơ bản 3 màu in riso: 1.000.000 vnd
     Thêm 1 màu trong ︎ ︎ ︎ ︎: 200.000 vnd
     Thêm 1 màu trong ︎ ︎ ︎: 400.000 vnd
   
 • KM sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị file in và gửi video quy trình ra tranh của bạn khi tụi mình in. Để bạn được chứng kiến tác phẩm của mình ra đời nhé.

︎ Lưu ý: Bạn cũng có thể gom lại và chuyển thành in 1 mặt 3 màu riso.
READ THIS BEFORE YOU START:
︎ What is risograph?
︎ Available Colors?
︎ File-prep Instruction
︎ Download teamplate