SPECIALLY MADE FOR CREATIVE INDIVIDUALS
#STAYHOMESTAYCREATIVE

Mini Print Bundle


Artwork by Phương Giò (@lo.studio.vietnam) • Cheaper price (we almost don't charge you the paper cost) by using off-cut art paper

 • Apply for ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Only for 1 design, 20 copies
 • Size 15x20cm
 • You can chose either:
     Option 3-colors: 599.000 vnd
     Option 4-colors: 799.000 vnd

 • We will help guide you through the file-prep process, and send you video as we print. So you can witness your prints come to life.


 • Not apply for ︎

 • Tiết kiệm hơn (KM gần như không tính bạn tiền giấy) vì dùng giấy cắt khổ lỡ.

 • Màu riso được sử dụng ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Áp dụng cho 1 thiết kế, 20 bản in.
 • Kích thước 15 x 20 cm.
 • Có 2 gói lựa chọn:
     Gói in 3 màu: 599.000 vnd
     Gói in 4 màu: 799.000 vnd

 • KM sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị file in và gửi video quy trình ra tranh của bạn khi tụi mình in. Để bạn được chứng kiến tác phẩm của mình ra đời nhé.

 • Lưu ý gói Bundle này không áp dụng cho màu ︎
READ THIS BEFORE YOU START:
︎ What is risograph?
︎ Available Colors?
︎ File-prep Instruction
︎ Download template